Bestyrelsesarbejde

Har du behov for et dynamisk bestyrelsesmedlem?


Jeg har en professionel bestyrelsesuddannelse samt opnået BESTYRELSESLICENS®

Som bestyrelsesmedlem er mit særlige fokus på det strategiske og ledelsesmæssige niveau, hvor jeg arbejder aktivt og dedikeret på at skabe værdi for ejere, virksomhed, bestyrelse og direktion i mindre og mellemstore virksomheder

 

Bestyrelsesprofil:

Mine erfaringer stammer fra over 25 års arbejde med ledelse, HR og forretningsudvikling.

Jeg er gift med og har været sparringspartner for en ejerleder for virksomhed i bygge- og anlægssektoren med 15-35 ansatte. Herudover er jeg finansielt uddannet.

 

Jeg arbejder med at styre og lede bestyrelsesarbejdet, at virksomheden som et hele arbejder i samme vækstfremmende retning. I processen sikrer jeg tillige, at de komplementære kompetencer som den øvrige bestyrelse besidder, afdækkes, bringes i spil og udnyttes.

 

Det er således afgørende for mig at bestyrelsesarbejde er værdiskabende, at den overordnede strategi defineres, fastlægges og omsættes til de forretningsmæssige mål, som virksomheden til stadighed arbejder efter.

Blandt mine spidskompetencer er at forestå og integrere den ledelsesmæssige sparring med direktionen – både på ledelsesmæssige dilemmaer og udfordringer.

Kontakt mig og få mit udførlige bestyrelses CV.


 • Kunderne siger

  Godt gået igen - du er en af få konsulenter der nyder så stor tillid og respekt fra medarbejderne i afdelingen
 • Kontakt:

  Direktør og ekstern HR-Partner

  Susanne Højbjerg
  SH@HRRAADGIVNING.DK
  Tlf. 4064 2577
  sh@hrraadgivning.dk